AM Consulting je mlada firma osnovana radi pružanja eksternih ekspertiza u telekomunikacijama. Kao firma za profesionalne usluge, mi savetujemo preduzeća u vezi sa sveobuhvatnim mrežnim i telekomunikacionim rešenjima.

Pomažemo firmama da donose  odluke o tehnologiji, da smanje troškove i poboljšaju korisničko iskustvo.

Ublažavanje rizika i štednja dragocenog vremena – Investicija je dobra samo ako je usklađena s vašim budžetom, zadovoljava poslovne potrebe i unapređuje strateške ciljeve. Vršimo detaljnu procenu vaših postojećih uslova  i ciljeva kako bismo razvili rešenja koja će odgovarati vašim potrebama.

U toku smo sa razvojem tržišta telekomunikacija tako da donosioce odluka usredsredimo samo na one tehnologije, proizvode, usluge, koji su idealni za kompaniju.

Naš pristup pojednostavljuje složen proces odabira i umanjuje investicione rizike. Olakšavamo napredak pružanjem odgovora i informacija koje su vam potrebne. Nakon što postignete konsenzus o rešenju, vaš tim prelazi na sledeću fazu – Implementaciju.

Saznajte više o tome kako radimo>