Ovaj modul je osmišljen da obezbedi Menadžerima veštine, ponašanja i tehnike kako bi povećao profitabilnost iz sklopljenih poslova sa kojima upravlja.

Modul se bavi izgradnjom dugoročnih odnosa tako da tvoji postojeći klijenti ostanu u kompaniji tvog poslodavca duže, da su  otvoreni su za nove  prilike, odnosno  za kupovinu novih proizvoda i prodaju koja se “prodaje” kroz odlične odnose koje imaš sa njima .

C modul sadrži sledeće teme  predavanja:

  • PRILAGODJAVANJE KORISNIKA
  • REŠAVANJE REKLAMACIJA KORISNIKA
  • PRODAJA DODATNIH PROIZVODA KORISNIKU
  • VODJENJE EVIDENCIJE O KORISNIKU PIPELINE
  • ORGANIZACIJA VREMENA

5 treninga / 2 nedelje.