Job Archives

Beograd, Kragujevac
Posted 8 months ago

Ako imaš interesovanja za: Upravljanjem tržišnim  istraživačkim aktivnostima Razvijanjem i održavanjem odnosa sa ključnim klijentima radi identifikacije nastalih potreba i […]

Read More

Ako imaš interesovanja za: Utvrđivanje marketinških ciljeva Davanje preporuka u vezi sa strategijom kompanije Preporučivanje i predlaganje promena Sprovođenje marketinških […]

Read More